ДогађајиОдржан тренинг и презентација SCADA система за даљинску контролу и управљање радом црпних станица

26.02.2021.

У оквиру Пројекта „Реконструкција 6 црпних станица у Обреновцу и Сурчину“ формиран је управљачки, односно командни центар у просторијама ЈВП „Србијаводе“. Након инсталације SCADA система за даљинску контролу и управљање радом црпних станица одржана је обука којој су присуствовали представници ЈВП „Србијаводе“, водопривредних предузећа, као и представници који су учествовали на реализацији овог Пројекта.

Пројектом који је финансирала Европска Унија, управљала је Аустријска развојна агенција.

Обуку су изводили представници компаније Сименс, која је уједно и била извођач радова, уз стручни назор од стране Safege doo.

Овај систем омогућиће даљинску контролу и надзор рада црпних станица у реалном времену, на територији општина Обреновац, Сурчин и Владимирци, што ће значајно допринети смањењу опасности од поплава и повећати безбедност грађана.