ДогађајиСтање водостаја

18.02.2021.

На основу актуелне хидролошке ситуације услед опадања водостаја река Лим и Сава укида се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Лим-Пријепоље“ и редовна одбрана на Водним јединицама „Београд“, сектори С.1, С.3 и „Сава-Шабац“, на подручју града Шапца.

Ванредна одбрана од полава и даље се спроводи на следећим Водним јединицама: „Дрина- Лозница“, „Лим- Пријепоље“ на територији општине Сјеница, „Колубара- Лазаревац“, „Јужна Морава- Врање“, „Западна Морава- Крушевац“. Укупна дужина деоница на којима се спроводи ванредна одбрана од поплава је 30,16km.

Услед пораста водостаја реке Дунав у Смедереву стекли су се услови за увођење редовне одбране од поплава на Водној јединици „Дунав- Смедерево“, на сектору ДЂ.2.7. Редовна одбрана од полава спроводи се на и Водним јединицама „Дунав-Смедерево“-деоница Д.3, „Панчевачки рит“-деоница Д.6, као и на горњем делу слива на Водној јединици „Сава-Шабац“.

На мелиорационом подручју Водне јединице „Панчевачки рит“ на каналској мрежи дужине 689km на снази je редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода, док се ванредна одбрана спроводи на подручју Доњег Дунава на Водној јединици „Дунав-Смедерево“ у дужини од 2km.

Што се тиче великих река водостаји на Дунаву, Сави и Великој Морави су у мањем опадању са тенденцијом стагнације.

Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. На подручјима где су евидентирана критична места и где су на снази Наредбе за ванредну одбрану од поплава, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.