ДогађајиПочели радови на чишћењу корита Кутинске реке

04.03.2021.

Директор ЈВП "Србијаводе" Горан Пузовић и градоначелница Ниша Драгана Сотировски обишли су започете радове на чишћењу корита Кутинске реке у насељу „Никола Тесла“. Првобитни план за чишћење корита Кутинске реке у дужини од 150 метара је измењен и Елаборатом је обухваћено чишћење корита у дужини од 700m који ће бити завршени у року од месец дна.

У циљу трајног решавања овог проблема, које подразумева измештање корита Кутинске реке и његову комплетну регулацију ЈВП „Србијаводе“ ће урадити техничку документацију, а град планску и осталу потребну документацију. Добром сарадњом града и републичког предузећа људима могу бити решени проблеми како не би у страху исчекивали обилније падавине и пролећне воде.

„Ово што данас радимо није трајно решење, трајно решење ће бити могуће кад изградимо нови објекат, насип, урадимо регулацију и зато молим људе који живе у овом насељу да сарађују и да одвоје део имовине уз правичну надокнаду како би смо трајно решили овај проблем“- рекао је Пузовић.

Он је такође истакао да се само изградњом правих озбиљних одбрамбених објеката подиже степен безбедности грађана и омогућава да се индустрија развија на прави начин. „Ово су само интервентни радови, прва помоћ, ми очекујемо да ће Влада у току године донети Уредбу, где смо одредили неких двадесетак критичних локација у Нишавском, Пиротском, Пчињском округу, на којима ћемо одрадити озбиљније радове и тако подићи степен безбедности“.

Да је решавање имовинско- правних односа представља велики проблем за реализацију пројеката истакла је и градоначелница Сотировски: „Пред нама је један велики задатак, јер је за измештање корита реке потребно решити имовинске односе са власницима приватног земљишта и спровести експропријацију што ће бити део плана за 2022. годину у сарадњи са градском општином Нишка Бања“ .