ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на додатним деоницама Водне јединице „Млава и Пек - Петровац“

24.06.2020.

Услед наглог пораста водостаја на водотоку Млава и Пек, са тенденцијом пораста, на Водној јединици „Млава и Пек- Петровац“ проглашава се ванредна одбрана од поплава на деоницама дужине 135,45km.

На основу актуелне хидролошке ситуације и стања заштитних водних објеката на Водним јединицама „Дрина- Лозница“, „Колубара- Ваљево“, „Западна Морава-Чачак“, „Јасеница- Смедеревска Паланка“, „Ибар- Краљево, Нови Пазар“, „Јужна Морава- Лесковац“ још увек је на снази ванредна одбрана од поплава.

Службе ЈВП „Србијаводе“, надлежних водопривредних предузећа, Сектора за ванредне ситуације су у приправности 24 часа на терену са тешком механизацијом и прате ситуацију како би могли правовремено да делују у циљу одбране од поплава.