ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на деоници Водне јединице „Млава и Пек- Петровац“

24.06.2020.

На основу актуелне хидролошке ситуације и стања заштитних водних објеката на Водној јединици „Млава и Пек- Петровац“ проглашава се ванредна одбрана од поплава на деоници дужине 1,47km, док се на осталим деоницама уводи редовна одбрана од поплава.

Услед обилних падавина и наглог пораста водостаја ванредна одбрана од поплава је још увек на снази на следећим Водним јединицама: „Дрина- Лозница“, „Колубара- Ваљево“, „Западна Морава-Чачак“, „Јасеница- Смедеревска Паланка“, „Ибар- Краљево, Нови Пазар“, „Јужна Морава- Лесковац“ које су у надлежности ЈВП „Србијаводе“.

Службе ЈВП „Србијаводе“, надлежних водопривредних предузећа, Сектора за ванредне ситуације су у приправности 24 часа на терену са тешком механизацијом и прате ситуацију како би могли правовремено да делују у циљу одбране од поплава.