ДогађајиПредставници ЈВП "Србијаводе" обишли радове на заштити насеља Шарампов у Пријепољу од великих вода реке Лим

24.07.2020.

Лим је међународна река која у дужини од 220 km протиче кроз Црну Гору, Албанију, Србију и Босну и Херцеговину (Република Српска), где се улива у Дрину.

Лим је највећа река Пријепољског краја, па сви мањи водени токови гравитирају према њему. У Пријепољском крају има неколико притока, од којих многе имају претежно бујични карактер.

У самом граду постоје деонице на којима је изграђен систем за заштиту од великих вода, а постоје и деонице, односно насеља која немају потребан степен заштите. Једно од тих насеља је и насеље Шарампов, у ком живи око 1.000 становника. Рељеф насеља је валовит и доста нижи од остатка града, што за последицу има константну угроженост око 250 домаћинстава. У последњих 10 година, услед изливања реке насеље је плављено 6 пута.

Из тог разлога, приступило се изради техничке документације за реконструкцију заштитних објеката на десној обали реке Лим у зони насеља Шарампов. Радови су започети децембра 2019.године, са роком завршетка октобар 2020.године.

Заштита насеља предвиђена је изградњом обалоутврде са одбрамбеним зидом и мобилном опремом, како би се постигао неопходан степен безбедности. Објекти заштите од великих вода реке Лим подељени су на 3 деонице и од укупно уговорених радова, до сада је реализовано је 40 посто.

Дуж читаве трасе, на горњем шеталишту и дуж зида биће постављена расвета тако да обе стазе буду осветљене.

Након завршетка ових радова оформиће се јединствен систем заштите насеља Шарампов од великих вода реке Лим.