ДогађајиАктуелне хидролошке прогнозе РХМЗ-а о могућем порасту водостаја река

05.08.2020.

У складу са актуелним прогнозама РХМЗ-а о очекиваним обилним падавинама на подручју Србије упозоравају се сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2020. годину, да се придржавају својих обавеза у складу са Општим планом за одбрану од поплава („Сл. Гласник РС", бр. 18/19 од 15.03.2019. године) и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2020. годину („Сл. гласник РС", бр. 91/19 од 24.12.2019. године).

У складу са хидролошким упозорењима за 05. и 06. август могућа су локална изливања на бујичним водотоцима горњих токова река Западне и Јужне Мораве, Колубаре и Јадра, као и на сливовима река Лим, Ибра и Топлице.

Службе ЈВП „Србијаводе", надлежних водопривредних предузећа прате водостаје на рекама, стање на заштитним објектима како би предузели све припремне радње и мере у циљу спречавања плављења подручја, као и у циљу интервенисања у случају наиласка бијучних вода.

Такође, надлежна предузећа и помоћници на водним подручјима на секторима-деоницама на којима су у току санациони радови, односно на локалитетима који су евидентирани као критични у смислу плављења наиласком поплавног таласа прате хидролошку ситуацију како би у складу са тим ангажовали додатна средства и људство у циљу благовременог дејства.