ДогађајиЧишћење приобаља на потезу од Куле Небојша до Марине Дорћол

16.07.2020.

ЈВП "Србијаводе", ЈВП "Београдводе" и Град Београд учествовали су у заједничкој акцији чишћења шеталишта и приобаља на потезу од Куле Небојша до Марине Дорћол. Након повлачења реке, на обалама је остао отпад који је вода нанела, али и оно што сами грађани баце у реку, због чега је Град Београд покренуо ову акцију, која ће бити завршена у наредних пар дана.

Подршку акцији пружају и Водопривредно предузеће „Галовица" и Водопривредно предузеће „Сибница".

„Наш град има скоро сто километара речних обала, што је више него што неке земље имају километара морских плажа и то је нешто што је наша велика предност и о томе морамо посебно да водимо рачуна"- изјавио је заменик градоначелника Горан Весић.

Иако уређење и одржавање корита и приобаља, односно свих јавних површина, према Закону о комуналној делатности обавља Јавно комунално предузеће, веома често Град у сарадњи са осталим републичким органима организује акције чишћења, како би се заједничким снагама уредили Београд и његове обале.

Овом приликом Весић се захвалио и ЈВП „Србијаводе", као и градском предузећу „Београд воде" на подршци коју пружају.

ЈВП "Србијаводе" на основу годишњег Плана пословања и у оквиру своје делатности- одбране од поплава изводи и радове на чишћењу наноса који утичу на режим течења водотока, као и посебне радове у кориту река и на регулационим грађевинама.

Овим радовима, али и учествовањем у акцијама чишћења приобаља наших река доприносимо да живот грађана поред река буде безбеднији и шаљемо лепшу и еколошку слику о важности заштите река и вода уопште.