ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Јужна Морава-Лесковац”

23.06.2020.

Услед дуготрајних обилних падавина и наглог пораста водостаја проглашава се ванредна одбрана од поплава и на Водној јединици “Јужна Морава- Лесковац”.

Поред овог подручја, ванредна одбрана од поплава спроводи се и на следећим Водним јединицама: „Дрина- Лозница“, „Колубара- Ваљево“, „Западна Морава-Чачак“, „Јасеница- Смедеревска Паланка“ и „Ибар- Краљево, Нови Пазар“.

Службе ЈВП "Србијаводе", надлежних водопривредних предузећа, Сектора за ванредне ситуације и локалне самоуправе су на терену, дежурају и прате развој ситуације како би спровели усаглашене мере одбране од поплава.