ДогађајиОдржан састанак Пословног одбора за изградњу бране и акумулације „Ариље- профил Сврачково“

23.04.2021.

На основу Закључка Владе Републике Србије, утврђено је да у име и за рачун Републике Србије ЈВП „Србијаводе“ врши инвеститорска права на реализацији пројекта „Изградња бране са акумулацијом Ариље- профил Сврачково“.

Тим поводом одржан је састанак Пословног одбора у Чачку, ком су присуствовали представници ЈВП „Србијаводе“, града Чачка, као и представници оштина Горњи Милановац, Лучани, Ариље и ЈП „Рзав“, као досадашњи носиоца инвеститорских права.

Након уводних речи представника ЈВП „Србијаводе“, као новог инвеститора предметне инвестиције, приступило се анализи и прегледу радова на реализацији објекта, односно представљен је извештај о тренутном стању инвестиције. Након тога, вршила се процена вредности и планирана је динамика радова и прецизирани су наредни кораци у реализацији комплетног пројекта.

У питању је комплекасан и захтеван објекат, како по својим техничким карактеристикама, тако и по веома тешким и сложеним геолошким и геофизичким условима самог профила где се изводе радови. Завршетком овог градитељског објекта, овај систем ће бити централно место за водоснабдевање читаве Западне Србије.

Поред кључне намене ове акумулације- водоснабдевање, она ће служити и за заустављање великих вода, односно поплавног таласа, као и за оплемењивање малих водотока током сушног периода и производњу електричне енергије.