ДогађајиАктуелне хидролошке прогнозе РХМЗ-а у складу са очекиваним обилним падавинама

13.05.2021.

Прогноза водостаја на великим водотоковима на територији Србије, које су издате од стране Републичког хидрометеоролошког завода, најављују благи пораст Дунава и Саве до 13.05.2021. године, а затим благо опадање у наредним данима. Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, али испод границе редовене одбране од поплава.

Водостаји на Дунаву и Сави су у домену ниских и средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна водопривредна предузећа прате хидролошка упозорења, промене нивоа водостаја, као и промене стања на одбрамбеним линијама, у циљу правовременог реаговања у спречавања плављења штићених подручја при наиласку бујичних поплава, док се на свим критичним локалитетима спроводе двадесетчетворочасовна дежурства.

У току су хитни интервентни радови по налогу Главног руководиоца одбране од поплава на санацији левообалног насипа и обале реке Јужне Мораве код Лесковца у дужини од 200m, са обалоутврдом од каменог набачаја и израдом шест напера у укупној дужини од 90 m.