ДогађајиОдржан састанак са министром унутрашњих послова Александром Вулином у циљу унапређења система за превентивно деловање у одбрани од поплава

23.03.2021.

Поред генералног директора ЈВП „Србијаводе“, оперативном састанку су присуствовали и припадници Сектора за ванредне ситуације, представници других надлежних министарстава и јавних предузећа.

Констатовано је да се у наредном периоду, услед обилнијих падавина и повећања температуре очекује топлљење снега, што за последицу може имати пораст водостаја река, због чега је неопходно да се предузму све превентивне мере и активност у циљу одбране од поплава и смањења последица које могу изазвати.

На састанку је договорено да се првенствено дефинишу сва критична места на водотоковима свих река и да се предузму све неопходне мере ради чувања безбедности људи и спречавања настанка осталих штета услед евентуалних поплава.

„Потребно је да Сектор за ванредне ситуације, заједно са ЈВП „Србијаводе“ и Дирекцијом полиције направе Оперативни план заштите и спасавања за реаговање у случају појаве бујичних поплава“- истакао је министар.

У претходном периоду Сектор за ванредне ситуације је одржао састанке на тему превентивних мера у осам округа и 43 локалне самоуправе на којима су дефинисане критичне тачке и предложене мере.

Директор ЈВП „Србијаводе“ похвалио је иницијативу министра за организацију оваквог састанка којим је препозната потреба за превентивним деловањем свих надлежних служби и институција.