ДогађајиОчекивано стање водостаја

23.06.2020.

Према прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, услед најављених обилних падавина у наредним сатима, очекују се умерени и већи порасти водостаја на следећим рекама у Републици Србији:

- на сливу Западне Мораве са притокама Моравицом, Скрапежом и Бјелицом водостаји су у већем порасту са тенденцијом пораста на Западној Морави, а стагнацијом и мањим опадањем на притокама у наредна 24 сата;
- на сливу Ибра, на притоци Студеници, која је била у већем порасту, очекује се опадање, док ће доњи део Ибра бити у порасту у наредних 6 сати;
- на сливу Јужне Мораве са притокама очекују се умерени и већи пораст водостаја, док се на притокама Белица, Ресава, Лепеница Јасеница може очекивати приближавање упозоравајућим нивоима.

Стагнација и мање опадање водостаја је приметно на сливу Јадра са притокама, као и на горњем току слива Колубаре, док се на доњем делу тока у наредних 15 до 20 часова очекује пораст без превазилажења упозоравајућих нивоа.

Што се тиче великих река, на Сави се очекује пораст водостаја у наредна три дана, без приближавања упозоравајућим нивоима, на Дунаву водостаји су такође у мањем порасту, са тенденцијом раста, али без приближавања упозоравајућим нивоима. На Тиси се у наредних 7 дана очекује пораст са приближавањем упозоравајућим нивоима. На Тамишу водостаји су у мањем опадању са тенденцијом опадања наредних дана.

Ванредна одбрана од поплава је проглашена на пет Водних јединица: „Дрина- Лозница“, „Колубара- Ваљево“, „Западна Морава-Чачак“, „Јасеница- Смедеревска Паланка“ и „Ибар- Краљево, Нови Пазар“. На свим критичним локалитетима се налазе службе ЈВП „Србијаводе“ које, у координацији са надлежним водопривредним предузећима, локалним самоуправама и Сектором за ванредне ситуације предузимају све неопходне мере, у виду надвишења насипа, санација најугроженијих локалитета, постављања мобилних заштитних система, чишћења и отчепљења одређених делова које стварају загушење, као и све друге интервентне активности у циљу ванредне одбране од полава.