ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Ибар- Краљево, Нови Пазар“ сектор М.12.

21.11.2022.

Услед дуготрајних обилних падавина и наглог пораста водостаја испуњени су критеријуми да се укине редовна одбрана и прогласи ванредна одбрана од поплава на реци Ибар и Рашка на Водној јединици „Ибар- Краљево, Нови Пазар“ сектор М.12.

Поред овог подручја, ванредна одбрана од поплава спроводи се и на следећим Водним јединицама: „Лим-Пријепоље“, „Дрина Лозница“, „Колубара- Ваљево“, „Лепеница-Крагујевац“, „Велика Морава – Ћуприја, Параћин“ „Западна Морава – Крушевац“ „Западна Морава – Чачак“.

У Пријепољу на реци Лим очекује се стагнација водостаја и тренутно нема падавина. Водостаји су мирни и на реци Сељашници и Милешевки у Пријепољу. У Новом Пазару и Тутину, где је проглашена ванредна одбрана од поплава, ситуација се стабилизовала, реке се повлаче у своја корита, и тренутно нема угрожених подручја.

Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. На подручјима где су евидентирана критична места и где су на снази Наредбе за ванредну одбрану од поплава, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.