ДогађајиСтање водостаја након проглашења редовне и ванредне одбране од поплава

21.11.2022.

Након проглашења ванредне одбране од поплава на више локација, где је најкритичније било у Новом Пазару, Тутину и Пријепољу, ситуација на терену се стабилизовала током ноћи. Услед дуготрајних обилних падавина и наглог пораста водостаја испуњени су критеријуми да се укине редовна одбрана и прогласи ванредна одбрана од поплава на реци Ибар и Рашка на Водној јединици „Ибар- Краљево, Нови Пазар“ сектор М.12.

Директор ЈВП „Србијаводе“ истиче да је поплавни талас који је јуче наишао, погодио највише Нови Пазар, али да је ситуација данас под контролом и да су реке вратиле у своја корита: „Данас спроводимо одређене мере на реци Лим у Пријепољу, где је сада најтежа ситуација, а у току ноћи поставили смо заштитни мобилни систем. На водној јединици „Лим-Пријепоље“ уводи се редовна одбрана од поплава на реци Грабовици у Сјеници на сектору С.7. у дужини од 0,7 km.“

Све јединице Сектора за ванредне ситуације, локалне самоуправе и службе ЈВП „Србијаводе“ са опремом и механизацијом су на терену и спроводе своје радње, а џакови за одбрану од поплава су распоређени и дистрибуирани на свим угроженим подручјима. Очекујемо да ће овај поплавни талас трајати још данас и сутра, а најављене су падавине током ноћи. Сви људи и опрема остају 24 сата на терену, како би ситуација била под контролом.”

Директор Пузовић је објаснио да постоји 3 степена одбране: „Имамо редовну одбрану, када имамо назнаку од РХМЗ-а да ће доћи до пораста и тада се обилазе сви локалитети, а када водостај порасте и испуне се одређени критеријуми проглашава се ванредна одбрана од поплава и тада су службе 24 сата на терену и спроводе мере заштите. Уколико се процени да нема довољно ресурса и људства онда је предлог да се прогласи ванредна ситуација, како би могли да се користе сви ресурси локалне самоуправе, Војске Србије и полиције.“

Пузовић је додао да је на територији Републике Србије пало између 120 и 140 l кише за 24 сата: „Сви водни објекти су издржали и нисмо имали изливања на уређеним деловима, где су изграђени насипи, све ово се дешавало на неуређеним и нерегулисаним деловима. Проблем су и велике количине отпада у рекама који, на тај начин, угрожава сваки мост, на неуређеним деловима.”

Директор ЈВП „Србијаводе“ закључио је да потребно радити на едукацији и подизању свести грађана и да се очекује да ће током данашњег дана да се заврше сви радови на чишћењу и уређењу свих угрожених делова. Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. На подручјима где су евидентирана критична места и где су на снази Наредбе за ванредну одбрану од поплава, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.