ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на водној јединици „Лим-Пријепоље“ на сектору С.7.

20.11.2022.

У општини Пријепоље, падавине су довеле до подизања нивоа реке Лим која је однела део ограде спортских терена у насељу Шарампов. На основу актуелне хидролошке ситуације и засићености тла на Водној јединици „Лим-Пријепоље“ на сектору С.7. водостај је достигао критеријум и укида се редовна одбрана и проглашава се ванредна одбрана од поплава.

У насељу Шарампов дуж реке Лим у Пријепољу инсталиран је систем заштите одбране од поплава. Дежурне службе ЈВП „Србијаводе” са надлежним водопривредним предузећима поставили су мобилну опрему за одбрану од поплава у Пријепољу у дужини од 80m и спроводе се све потребне мере како би на критичним деоницама ублажили изливања водотокова.

Мере ванредне одбране од поплава ће се спроводити и на деоницама водотокова у зони угрожених насеља у штићеном подручју, а због евидентног ризика од плављења брањеног подручја.