Догађаји“Твоје мишљење је важно”

21.04.2021.

Као резултат шестогодишњег циклуса управљања, Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) развила је План управљања водама за слив реке Дунав и aжурирала План управљања ризицима од поплава Дунава од 2021. године. Ови Планови ће дефинисати активности које ће се спроводити широм слива реке Дунав за наредних шест година, од 2021. до 2027. године.

Највећи утицај, мере прописане Плановима ће имати на становнике слива реке Дунав, као и на генерације које долазе, и стога им се пружа прилика да од почетка разговарају о њиховом успостављању.

У складу са тим, формиран је онлајн упитник о Плановима, који омогућава становништву дунавског слива да кажу своје мишљење. Упитник је доступан на српском језику на сајту ЈВП „Србијаводе“ и путем следећег линка: https://www.icpdr.org/forms/sr/wfd-fd-questionnaire-2021.

Такође, Нацрти планова су од 31. марта 2021. године доступни и могу се преузети са интернет странице ICPDR-а путем следећег линка: Danube River Basin & Flood Risk Management Plan Updates 2021 | ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River.

Јавност се позива да попуни упитник и поднесе коментаре на документа Секретаријату ICPDR -а до 30. септембра 2021. године. Коментари ће се узети у обзир током прегледа и финализације планова до децембра 2021. године.

Циљ ових Планова је да воде слива реке Дунав учине чистијим, здравијим, сигурнијим, као и да се заштити и побољша статус свих вода, осигура одржива, дугорочна употреба водних ресурса, као и одрживо управљање ризицима од поплава.