ДогађајиСаопштење поводом навода о урушавању моста на реци Ибар у Богутовцу

22.11.2022.

Поводом навода да се урушио мост у Богутовцу, обавештавамо Вас да се ради о скели која је направљана као припрема за извођење радова на изградњи моста. Услед припреме за уградњу носача, направљена је скела од стране извођача, помоћу које је постављена оплата за изградњу моста. Након пораста водостаја на реци Ибар у Богутовцу, дошло је до урушавања дела скеле. Овај догађај неће утицати на стабилност и предвиђену динамику изградње објекта.

Радове на изградњи изводи конзорцијум два водопривредна предузећа у систему ЈВП „Србијаводе“ – HSV Власотинце и „Западна Морава“ Краљево и једно специјализовано предузеће за извођење овакве врсте радова.

Сходно законским обавезама, градилиште и опрема која се користи на изградњи су осигурани и у складу са наведеним настала штета ће бити надокнађена без додатних трошкова.