ДогађајиОдржан тренинг ”Јачање институционалних капацитета за адаптацију на климатске промене”

21.10.2021.

Дводневни тренинг одржан је у оквиру Пројекта „Унапређење средорочног и дугорочног планирања мера прилагођавања на измењене климатске услове у Републици Србији“, који спроводи Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и уз финансијску подршку Зеленог климатског фонда.

Циљ овог пројекта је јачање институционалних капацитета за смањење угрожености и ризика изазваних климатским променама кроз успостављање ефикасне сарадње и координације свих надлежних институција, као и одређивање мера за ефикасно прилагођавање на измењене климатске услове.

Фокус Пројекта је на секторима водопривреде, шумарства и пољопривреде, енергетике саобраћаја и инфраструктуре. Истакнута је неопходност успостављања система протока информација, увезивања постојећих података у оквиру свих сектора, као и њихова транспарентност и доступност.

Главни циљ пројекта је обезбеђење одрживог климатски отпорног друштва и привреде.

Измењени климатски услови и њихова већа променљивост у будућности ће у великој мери утицати и на сектор водопривреде. Већ видљиви тренд промене у сезонским прерасподелама и интензитету падавина за последице може имати и већи ризик од поплава и губитка водних ресурса, смањења доступности и квалитета воде за пиће, смањења приноса пољопривредних усева, већу учесталост шумских пожара, губитка биодиверзитета, већих ризика по здравље људи и многих других.

Бројни учесници радионице, међу којима су били и представници ЈВП “ Србијаводе” указали су на значај укључивања аспекта промене климе у стратешко планирање и инвестиције. Предложене су потенцијалне мере за смањење утицаја климатских промена, али је и истакнута важност извештавања о њиховом спровођењу, али и о параметрима који указују на промене климе и њене утицаје, последице и губитке по друштво и економију.

У циљу тога, паралелно је одржавана радионица за представнике медија како би се информације представљене на скупу приближиле новинарима и прилагодиле широј јавности.