ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава у циљу реализације генералне пробе показне вежбе „СИСТЕМ 2021” на водној јединици „Ибар-Краљево, Нови Пазар“

27.10.2021.

ЈВП „Србијаводе“ 28. октобра проглашава ванредну одбрану у циљу реализације генералне пробе показне вежбе Сектора за ванредне ситуације на територији града Краљева под називом „СИСТЕМ 2021“, а на основу Општег плана за одбрану од поплава и одредби Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину.

Организатор ове показно-тактичке вежбе је Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације, а задатак ЈВП „Србијаводе” је да руководи активностима у складу са Оперативним планом и ангажује људске и материјалне ресурсе.

Спровођење показне вежбе има вишеструку корист и представља проверу спремности за реаговање у ванредним ситуацијама.