ДогађајиЈВП “Србијаводе”, Град Београд и општина Земун на заједничком задатку решавања проблема великих вода у Батајници

20.12.2021.

Данас је радове на ископу канала ради спровођења поплавних вода са дела територије КО Батајница обишао директор ЈВП “Србијаводе” Горан Пузовић.

„Након наглог топљења снега и плављења већих површина земљишта, службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузећа су на терену и спроводе радове на ископу два канала, са леве и десне стране пруге укупне дужине од 1600m како би се та вода евакуисала са поплављених подручја. Остало је још мало воде, која ће се повући у току дана и тиме завршавамо овај први део радова. Други део се односи на премошћавање два канала у другом делу насеља и наш покушај да због зацевљења појединих канала поред пута, где фактички вода не може да оде, нађемо алтернативу да би смо воду могли да спроведемо из тих насеља. Очекујемо да у наредним данима тај део завршимо и овај део Батајнице ослободимо од великих вода“-рекао је директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић.

„Урбанизација је са собом донела низ проблема, сви ови канали су служили за одводњавање пољопривредних површина. Данас, услед насељавања ових и других насеља на територији града Београда дошло је до нелегалних и неадекватних зацевљења, затрпавања, убацивања смећа и септичких јама и то су само неки проблеми са којима се суочавамо, али ћемо се заједно са Градом Београдом и општином Земун потрудити да све те проблеме у наредном периоду решимо и да људе ослободимо од великих вода".