ДогађајиПотписан Споразум о реализацији I фазе Пројекта изградње марине у Великом Градишту

02.02.2022.

У циљу реализације Пројекта изградње марине министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, в.д. директора Агенције за управљање лукама Вук Перовић, директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић и председник општине Велико Градиште Драган Милић потписали су данас Споразум о реализацији I фазе која обухвата израду пројектно техничке документације.

Марина ће се налазити на Дунаву, у непосредној близини Сребрног језера. У склопу марине планирани су и објекти као што су управа, клуб, простор за смештај пловила, смештајни капацитети, комерцијални и други садржаји.

,,Споразум који је данас потписан омогућиће почетак рада на процесу изградње марина и међународних путничких пристаништа и тиме значајно допринети унапређењу одрживог и планског развоја наутичког туризма у овом делу Србије, као и развоју туристичко-рекреативног комплекса на Сребрном језеру”-рекла је Матић.

Директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић рекао је да марине представљају важан сегмент наутичког туризма и да је у претходном периоду ова област нормирана, проглашена су прва лучка подручја, док је Агенција израдила Студију развоја микролокација мреже марина на Дунаву и Сави.

„Захваљујући овом веома значајном инфраструктурном пројекту општина Велико Градиште добити марину и на тај начин се уврстити међу атрактивне дестинације за наутичаре, као и да ће се повећати видљивост наутичких потенцијала Србије и иностраним туристима приближити културно-историјске знаменитости и природна богатства наше земље. JВП „Србијаводе“ ће у складу са својом делатношћу учествовати у припреми потребне техничке и друге документације, вршити послове инвеститора и стручног надзора у току извођења радова како би се овај Пројекат успешно реализовао”- истакао је Пузовић.

Председник општине Велико Градиште Драган Милић исказао је своју захвалност и истакао је да ће се изградњом марине туристичка понуда Сребрног језера додатно унапредити, а предности које Дунав доноси потпуно искористити, те да се може очекивати раст броја гостију који посећују ову дестинацију.