ДогађајиВраћање мултифункционалне намене и унапређење хидромелирационог система “Парменац” кроз заједничко управљање браном

20.09.2022.

У просторијама градске управе Града Чачка, одржан састанак директора ЈВП „Србијаводе” Горана Пузовић и градоначелника Милунa Тодоровићa, поводом реализације неколико капиталних пројеката које ЈВП „Србијаводе“ спроводе заједно са Градом Чачком.

Највећи акценат је дат теми унапређења хидромелиорационог система „Парменац“, као и договор о заједничком управљању браном „Парменац“, у циљу враћања мултифункционалне намене.

Техничком модернизацијом бране, биће очуван њен капацитет за водоснабдевање и коришћење воде за систем за наводњавање, а завршетак грађевинских радова очекује за месец и по дана. Предвиђено је да се до половине 2023. године уради идејни пројекат појединачних прикључака за појединачне кориснике – пољопривредне произвођаче.

Паралелно са овим пословима, ЈВП „Србијаводе“ је комплетирало техничку документацију за уређење речног корита Западне Мораве узводно од бране у Парменцу.

У поступку пројектовања црпне станице на Љубић кеју, ЈВП „Србијаводе“ израдило је пројектно-техничку документацију за издавање грађевинске дозволе. За овај пројекат из буџета града Чачка издвојено је 89 милиона динара.

У циљу развоја Овчарско-кабларске клисуре, ЈВП „Србијаводе“ ће формулисати пројектни задатак, како би Град Чачак буџетом за 2023. планирао средства за израду пројектно техничке документације за уређење и регулацију старог корита реке Западне Мораве у Овчар Бањи.

На састанку је договорено и да се у наредном периоду обиђу мостови који су у надлежности ЈВП „Србијаводе“ у циљу израде елабората за уређење речних корита у зони мостова као и локације на Чемерници и Каменици, на којима би била могућа изградња бујичних брана, како би се смањио ризик од поплава.

Директор Горан Пузовић упознао је градоначелника града Чачка са динамиком радова на изградњи бране са акумалацијом „Ариље-профил Сврачково“ и чињеницом да је извршено комплетно иновирање пројектно-техничке документације на основу анализе коју је спровело ЈВП „Србијаводе“.