ДогађајиЈВП “Србијаводе” пружило је подршку акцији чишћења приобаља канала Визељ

17.09.2022.

Данас је спроведено чишћење и сређивање приобаља канала Визељ, на локацији будућег шеталишта “Наша прича”.

Акцију је организовало удружење “Волим Падињак”, а подршку у реализацији пружило је ЈВП “Србијаводе” са надлежним водопривредним предузећем “Сибница”.

Акција је обухватила ручно и машинско уклањање вегетације у дужини од 1300 m. Такође, поред уклањања шибља и и ниског растиња, извршено је и чишћење и уклањање кабастог смећа уз сам канал.

ЈВП “Србијаводе” подржава сваки вид акција која за циљ имају подизање свести јавности и очувања еколошки чисте животне средине.