ДогађајиО стању на водостајима поводом најављене веће количине падавина директор ЈВП „Србијаводе" за РТС

20.06.2020.

„Ових дана било је неколико критичних тачака на малим, бујичним рекама, а што се тиче великих река корито Саве је празно, на Морави нема проблема, Дунаву такође, тако да ће ове велике реке моћи да прихвате било који поплавни талас који се буде појавио у току следеће недеље. Ови мали бујични потоци што су се појавили у претходних неколико дана, услед локалних падавина које су биле преко 50-60mm, су се излили и направили штету. У Трстенику смо имали појаву два таква потока, данас су тамо наше машине које санирају штету. Такође, код Лознице на реци Штири, у насељу Воћњак, угрожено је неколико кућа и тамо наше машине раде, како би спровеле мере одбране.

Пузовић је истакао да су појаве бијичних и урбаних поплава директна последица климатских промена. „Проблем је што се бујичне поплаве јављају за неколико сати, дакле прође веома кратко време од почетка падања кише па до појаве поплавног таласа у неком насељеном делу и те бујичне поплаве у брдском планинским деловима Србије, на неуређеним деловима сливова у којима је некада дошло до градње објеката и сада их угрожавају. Са друге стране, интензивне падавине у кратком временском периоду у урбаним срединама доводе до полава, јер канализациони системи нису прављени и не могу да приме те екстремне воде које се појављују.Оно што нас чека, то је спровођење разних мера, изградња бујичних преграда, пошумљавање, разне друге мере структурне и нестриктурне које морамо спроводити да би смо те бијичне воде ставили под контролу."

„Након 2014. године, на преко 600 градилишта у 103 општине, имали смо две врсте радова: најпре смо морали да санирамо оштећене објекте, па онда да их надвисимо и омогућимо да буду безбеднији. Ваљево ће бити први град који је интегрално заштићен, затим Свилајнц, Алексинац, Параћин, који је добио један озбиљан модеран систем одбране од поплава, у Мачви на подручју Богатића и Шапца где смо имали озбиљне проблеме данас завршавмо потпуну реконструкцију насипа.Затим није било проблема ни у централном делу Лучана, да су насеља Дљин и Ђеређ, фабрика Наменска потпуно безбедни и заштићени."