ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Дрина – Лозница“

20.01.2023.

Услед дуготрајних обилних падавина и наглог пораста водостаја испуњени су критеријуми да се укине редовна одбрана и прогласи ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Дрина – Лозница“ сектор С.7. у дужини од 4,89km.

Службе ЈВП "Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. На подручјима где су евидентирана критична места и где су на снази Наредбе за ванредну одбрану од поплава, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.