ДогађајиСАОПШТЕЊЕ

19.01.2023.

На основу хидролошке ситуације, тренутних водостаја на рекама и стања заштитних објеката проглашена је ванредна одбрана од поплава на рекама: Рашка, Јошаница и Видрењак на Водној јединици “Ибар- Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12, Бјелици, Моравици и Рзав на Водној јединици „Западна Морава – Чачак“ сектор М.13. на сливу реке Западне Мораве и редовна одбрана на Водној јединици „Дрина – Лозница“ сектор С.6 код Лознице и на сектору С.7. код Љубовије.

Ванредна одбрана од поплава на снази је на Водној јединици „Лим- Пријепоље“где је река Лим и даље у порасту.

На сливу Јужне и Велике Мораве, водостаји на свим рекама су испод границе редовне одбране, док су све бране са акумулацијама спремне да приме поплавни талас.