ДогађајиЈВП „Србијаводе“ на скупу „Одговорно управљање водом – могућности и изазови“ у организацији Привредне коморе Србије

20.10.2022.

На скупу „Одговорно управљање водом – могућности и изазови“ који организује Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Ниш у сарадњи са Канцеларијом за локални и економски развој, ЈКП „Naissus“ и компанијом „Philip Morris Operations a.d. Ниш“, учешће су узели и представници ЈВП „Србијаводе“.

На скупу је презентован један од највећих инфраструктурних пројеката у Нишу – изградња постројења за пречишћавање отпадних вода. Јвп „Србијаводе“ су овом приликом представили своје активности на унапређењу заштите вода од загађења и прикупљању података о загађивачима.

Активности ЈВП „Србијаводе“ заснивају се на примени законске регулативе у заштити вода, реаговања у случају хаваријских загађења, међусекторској и институционалној сарадњи када се хаварија догоди, подизању свести о заштити вода, јачању капацитета у области заштите вода и учешћу у међународним комисијама које се баве заштитом слива реке Саве и Дунава.

Овакви пројекти и учешће у њима су од великог значаја за привреду региона и на овај начин даје се допринос очувању водних ресурса и унапређењу квалитету вода.