ДогађајиПредставници ЈВП „Србијаводе“ одржали предавање иностраним студентима на Шумарском факултету

21.10.2022.

У склопу Неофицијалног Регионалног Балканског састанка „Град и шума“ који се одржава у Београду, студенти из Македоније, Грчке, Турске, Мађарске и Босне и Херцеговине су имали прилику да присуствују предавању стручњака из ЈВП „Србијаводе“ на Шумарском факултету, када им је представљен делокруг рада овог предузећа.

Како је питање вода и очувања водених површина веома важно питање, како у нашој земљи, тако и у свету, овом приликом студентима је омогућена едукација о водама у Србији, заштити водених површина, уређивању водотокова и управљању водама.

Кроз презентацију, студенти су се упознали са основним делатностима предузећа, као и са применом нових технолигија у борби против природних катастрофа. Представљен је и Центар за одбрану од поплава и употреба нових алата, SCADA систем за даљинско управљање и праћење рада водних објеката.

Један од циљева организовања оваквих скупова јесте подизање свести о тренутној ситуацији вода у Републици Србији, али и остваривање међународних контаката и сарадњи.