ДогађајиПроглашава се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Ибар- Краљево, Нови Пазар“ сектор М.12.

19.01.2023.

На основу Општег плана за одбрану од поплава и Оперативног плана за одбрану од поплава за 2023. годину, а услед обилних падавина и испуњености минор корита са тенденцијом даљег пораста на рекама Рашка, Јошаница и Видрењак, уводи се ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Ибар- Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12, на сливу реке Западне Мораве.

Службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежних водопривредних предузећа су на терену, уведена су дежурства, прате кретање промена нивоа воде и промене стања на одбрамбеним линијама. У координацији са надлежним органима локалне самоуправе, комуналним предузећима и Штабом предузимају се све неопходне мере у циљу одбране од поплава.