ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на Водној јединици “Западна Морава - Чачак”

19.01.2023.

Услед дуготрајних обилних падавина и наглог пораста водостаја проглашава се ванредна одбрана од поплава на реци Бјелици на Водној јединици „Западна Морава - Чачак” сектор М.13.

У складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава Службе ЈВП „Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. На подручјима где су евидентирана критична места и где су на снази Наредбе за ванредну одбрану од поплава, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.