ДогађајиПроглашена ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Јужна Морава - Лесковац”

19.01.2023.

Услед дуготрајних обилних падавина и наглог пораста водостаја, са тенденцијом даљег раста и засићености тла испуњени су критеријуми да се прогласи ванредна одбрана од поплава на реци Топлици на Водној јединици „Јужна Морава - Лесковац“ сектор М.10. на сливу реке Јужне Мораве.

У складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава службе ЈВП „Србијаводе" и надлежних водопривредних предузећа прате кретање промена нивоа воде на терену, као и промене стања на одбрамбеним линијама. На подручјима где су евидентирана критична места и где су на снази Наредбе за ванредну одбрану од поплава, уколико буде потребно ангажоваће се додатно људство и механизација у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.