ДогађајиНадлежне службе ЈВП “Србијаводе” на терену, у складу са прогнозама РХМЗ-а

18.11.2022.

У складу са најавама Републичког хидрометеоролошког завода и упозорењем на велике количине падавина на територији Републике Србије које се очекују од 18. до 21. новембра најпре у северној, западној и централној Србији, сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2022. годину, придржавају се својих обавеза у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2022. годину.

Службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа прате развој ситуације на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су у току санациони радов. По потреби биће ангажовано додатно људство и механизација, у циљу спречавања плављења подручја и угрожавања заштитних водних објеката. Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.