ДогађајиОбилазак санационих радова на регулацији реке Пчиње код манастира Прохор Пчињски

17.11.2022.

У долини реке Пчиње налази се манастир Прохор Пчињски, грађевина стара преко девет векова.

На иницијативу председника Републике Србије Александра Вучића наложена је санација реке Пчиње у зони манастира Прохор Пчињски. Заједно са Епископом врањским Пахомијем, игуманом Архимандрит Методијем, директор Горан Пузовић и представници ЈВП „Србијаводе” обишли су санационе радове на регулацији реке Пчиње, који су на самом завршетку. Ови радови изводе се у оквиру хитних санационих радова који имају за циљ превенцију од елементарних непогода и заштиту од великих вода.

Услед недовољне пропусне моћи корита долазило је до плављења пољопривредне површине и имовине манастира у дужини од 640m. Радови на санацији корита реке Пчиње у зони манастира Прохор Пчињски обухватају санацију корита са повећањем пропусне моћи, стабилизацијом дна попречним грађевинама и обезбеђивање косина корита техничким и биотехничким радовима геопокривача за спречавање ерозије.

На левој обали низводно од моста при крају регулисаног корита предвиђен је и шарански рибњак са 4 базена, са базеном за аутохтоне врсте, а дно базена обложиће се са циљем спречавања негативног утицаја подземних вода.

Радовима на овој деоници, пропусна моћ реке Пчиње биће повећана и омогућен степен заштите за количину воде вероватноће појаве једном у сто година.

Прохор Пчињски један је од најстаријих српских манастира и због великог културно-историјског значаја, река Пчиња и њена околина су проглашени заштићеним природним добром, под називом “Долина реке Пчиње”.