ДогађајиОбилазак радова на регулацији реке Драговиштице у Босилеграду

18.11.2022.

Представници ЈВП „Србијаводе“ на челу са директором Гораном Пузовићем и председником општине Босилеград Владимиром Захаријевим обишли су радове на регулацији реке Драговиштице у Босилеграду.

Овим пројектом предвиђена је регулација минор корита реке Драговиштице у дужини од 550 m. Предметна деоница везује се за најнизводнији део постојећег регулисаног корита где се улива у природно корито.

Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић истакао је добру комуникација локалне самоуправе и јавног предузећа и да је за ову инвестицију издвојено око 55 милиона динара: „Циљ је био да се ове године заврши ова фаза уређења и да овај објекат уђе у редован програм одржавања, како би ми бринули о овој реци по завршетку ове инвестиције. Данас смо разговарали са председником општине о идеји да се уреди овај простор, где ћемо такође бити партнери, даћемо сагласност и све што је неопходно како би људи на првом месту били безбедни. Председник државе, Влада републике Србије и сви они који су у систему брину о свим својим грађанима и тако ће бити и даље.“

Председник општине Владимир Захаријев изразио је захвалност Републици Србији и ЈВП "Србијаводе" и рекао да је ово веома значајна инвестиција за све грађане Босилеграда, којом је омогућено да се заштити имовина на местима где је постојала могућност да се река излије.

Место улива новопројектоване регулације у природно корито Драговиштице се осигурава ролираним каменом у дужини од 50m, а предвиђена је изградња 11 стабилизациноих прагова од камена у бетону, са слапиштем од ломљеног камена, као и трапезно корито обостраним обалоутврдама које се израђују од ломљеног камена.

У зони улива реке Извориштице у Драговиштицу врши се калдрмисање у дужини од 13m у кориту реке Драговиштице и у кориту реке Извориштице у дужини од 10m.

Пројектом је предвиђено и упуштање у пројектовано корито три отворена канала, од којих два одводе атмосферску воду из насеља, док трећи регулише градску канализацију.