ДогађајиАктуелне хидролошке прогнозе РХМЗ-а о могућем порасту водостаја река

18.08.2020.

Према прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, а услед најављених обилних падавина у периоду од 18. до 20.08. 2020. године, на бијичним водотоцима сливова горњег тока реке Западне Мораве, река Млаве и Пека водостаји ће бити у већем порасту са могућношћу локалног изливања.

У складу са тим, упозоравају се сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2020. годину, да се придржавају својих обавеза у складу са Општим планом за одбрану од поплава („Сл. Гласник РС“, бр. 18/19 од 15.03.2019. године) и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 91/19 од 24.12.2019. године) и да обезбеде координацију са општинским и градским штабовима за ванредне ситуације.

Обзиром на тренутне водостаје на рекама и стање заштитних објеката службе ЈВП „Србијаводе“, надлежних водопривредних предузећа прате стање како би предузели све припремне радње и мере у циљу спречавања плављења подручја, као и у циљу интервенисања у случају наиласка бијучних вода.

Такође, надлежна предузећа и помоћници на водним подручјима на секторима-деоницама на којима су у току санациони радови, односно на локалитетима који су евидентирани као критични у смислу плављења наиласком поплавног таласа прате хидролошку ситуацију како би у складу са тим ангажовали додатна средства и људство у циљу благовременог дејства.