ДогађајиПравовременим стављањем бране Бусур у функцију заштите од поплаве спречиле се последице поплавног таласа

18.07.2021.

Део таласа праћен јаким пљусковима и великом количином падавина који је захватио више земаља Западне Европе и региона, захватио је и нашу земљу.

Током претходних дана водотоци првог реда примили су велике количине воде и на регулисаним заштитним објектима није дошло до обрушавања и изливања река.

Влада Републике Србије, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, кроз Државни програм хитних радова којим је било обухваћено 37 локалитета погођених у поплавама 2018. године издвојила је средства, око 186 милиона динара за реконструкцију бране Бусур.

Захваљујући томе у претходним данима брана Бусур и Кореница примиле су велику количину воде и спречиле плављење великог броја домаћинстава. У оквиру ових радова урађено је и 6 бујичних преграда, које су претходних дана биле у функцији и спречиле дешавања из 2018. године, када је пала изнадпросечна количина кише ,чије су последице биле немерљиве.

Правовременим стављањем акумулација у функцију заштите од поплаве спречавају се и умањују последице поплавних таласа.