ДогађајиАктуелнo хидролошко упозорење РХМЗ-а у складу са очекиваним обилним падавинама

17.07.2021.

У складу са метеоролошким и хидролошким прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, а услед најављених обилних падавина службе ЈВП “Србијаводе” и остали субјекти из Оперативног плана одбране од поплава прате стање на терену и у контакту су са Штабовима локалних самоуправа како би предузели све неопходне активности у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.

Снажна киша, која је део таласа који је захватио више земаља Западне Европе, изазвала је јуче у вечерњим сатима поплаве у више општина у Босни о Херцеговини и у Хрватској, а метеоролози упозоравају на опасности од бујичних поплава и у другим регионима.

Обзиром на тренутне водостаје на рекама, као и могућности њиховог пораста и стања заштитних објеката, службе ЈВП “Србијаводе” су у приправности, спроводе дежурства на критичним локалитетима како би могли да правовремено интервенишу у случају наиласка бијичних вода.