ДогађајиАктуелне хидролошке прогнозе у складу са очекиваним обилним падавинама

19.07.2021.

На основу хидролошког упозорења РХМЗ-а, да се услед обимних падавина очекује се пораст на водостајима мањих бујичних водотокова, водостаји на сливовима Јадра, Колубаре, Црнице, Лепенице, Лугомира, Ресаве, Раванице, Млаве и Тимока тренутно се налазе у стагнацији или мањем опадању.

Службе ЈВП “Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа су на терену, прате стање и у контакту су са Штабовима локалних самоуправа како би предузели све неопходне активности у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.

Уколико се остваре прогнозиране падавине, не очекују се веће промене водостаја.

Током претходних дана, када је услед непогода са јаким пљусковима пала изнадпросечна количина падавина водотоци првог реда примили су велике количине воде и на регулисаним заштитним објектима није дошло до обрушавања и изливања река.

Захваљујући превентивним мерама у претходном периоду које су обухватиле завршетак регулација у најугроженијим градовима и стављањем у функцију бране да приме велику количину воде спречене су и умањене последице немерљивих размера.