ДогађајиПревентивне мере у циљу одбрану од поплава у складу са најављеним хидрометеоролошким прогнозама

15.02.2021.

На основу Општег плана за одбрану од поплава и актуелних хидролошких ситуација услед пораста водостаја река на одређеним Водним јединицама су и даље на снази редовне и ванредне одбране од полава.

Ванредна одбрана од полава и даље се спроводи на следећим Водним јединицама: „Дрина- Лозница“, „Лим- Пријепоље“, „Колубара- Лазаревац“, „Јужна Морава- Врање“, „Западна Морава- Крушевац“. Укупна дужина деоница на којима се спроводи ванредна одбрана од поплава је 35,96km.

Редовна одбрана од полава спроводи се на Водним јединицама „Београд“- деонице С.1, С.3 „Сава-Шабац“-деоница С.4 „Дунав-Смедерево“-деоница Д.3 и „Панчевачки рит“-деоница Д.6.

На мелиорационом подручју Водне јединице „Панчевачки рит“ на каналској мрежи дужине 689km и даље је на снази редовна одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Што се тиче великих река водостај Дунава је у мањем опадању и стагнацији до Новог Сада, низводно у мањем порасу у наредна четири дана. Водостај Саве је у опадању са тенденцијом опадања наредна четири дана. Водостај Велике Мораве је у опадању са тенденцијом опадања наредна два дана.

На свим критичним локалитетима службе ЈВП „Србијаводе“ са надлежним водопривредним предузећима спроводе дежурство, прате стање водостаја и предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, као и све друге интервентне активности у циљу ванредне одбране од полава.