ДогађајиУспешно спроведена вежба постављања мобилне опреме за одбрану од поплава у Пријепољу

15.11.2022.

Постављањем мобилног система за одбрану од поплава завршени су сви радови на заштити насеља Шарампов у Пријепољу од великих вода реке Лим. Радови на пројекту доградње постојећег система заштите од поплава завршени су током претходне године чиме је овај део града, као најугроженија тачка, заштићен од великих вода.

Мобилни систем укупне дужине 206m представља савремени начин одбране од поплава и чини додатну заштиту на местима где није била могућа изградња армирано-бетонских зидова.

У последњих 10 година део насеља Шарампов и околних села били су константно угрожени. Током тих поплава око 1.000 грађана Шарампова и 3.000 грађана у два суседна села били су одсечени од града и нису имали услове за нормалан живот.

Пројектом реконструкције заштитних објеката на десној обали реке Лим у зони насеља Шарампов заштићена је од будућих великих вода, а као критеријум коришћени су максимални забележени водостаји са додатним надвишењем.

Радови на изградњи заштитног система финансирани су бесповратним средствима обезбеђеним Пројектом управљања сливом реке Дрине на западном Балкану (WBDRBM) из фондова за еколошке и климатске промене посредством Светске банке.

Изградња система за заштиту од поплава реке Лим дуж насеља Шарампов веома је значајна због спречавања директних и индиректних штета у низводним деловима града Пријепоља. Превенција је кључна у одбрани од поплава и овим пројектом, у доба климатских промена и учесталих природних непогода, подигнут је степен безбедности за све грађане Пријепоља.