ДогађајиОбилазак радова на реци Деспотовица на подручју општине Горњи Милановац

17.09.2021.

Директор ЈВП „Србијаводе“ Горан Пузовић и председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић обишли су хитне санационе радове на регулисаном кориту реке Деспотовице.

Регулисано корито реке Деспотовице је предвиђено да прихвати стогодишњу воду, међутим у току катастрофалних поплава 2014. године забележен је већи протицај што је проузроковало озбиљна оштећења на регулацији. Део оштећења насталих након поплаве 2014. године на насипу и у кориту реке Деспотовице је саниран у претходном периоду.

Корито реке Деспотовице оштећено је првенствено 2014, затим додатно у јуну 2020. године, када је услед елементарне непогоде проглашена ванредна ситуација на територији општине Горњи Милановац. Тада је 22 и 23. јуна пало од 20-50mm кише.

Радови се изводе на основу Уредбе Владе Републике Србије из децембра 2020. године и њихова вредност износи 40 милиона динара.

„Захваљујући лепом времену у претходних месец дана били смо у могућности да убрзамо динамику радова и до сада смо завршили неких 70 посто, потрудићемо се да у најкраћем временском периоду радове завршимо. Пре обиласка, одржан је састанак са председником општине и његовим тимом око свих текућих и потенцијалних ствари које долазе, који су проблеми и захтеви које треба да решавамо заједно. Ово је један од добрих примера добре комуникације и сарадње између локалних самоуправа и Јавног водопривредног предузећа. Покушаћемо да у наредним годинама поставимо нове објекте, да сви заједно делујемо и радимо да река Деспотовица буде доступна свима“ - рекао је Пузовић.

Председник општине се најпре захвалио ЈВП “Србијаводама”на разумевању за општину Горњи Милановац. „Имали смо неколико поплавних таласа и када падне велика количина воде имамо проблем због нерегулисаног корита реке Деспотовице, али ћемо решити у неколико етапа. Оно што је перспектива за будућност, договорено је да општина Горњи Милановац изради пројектну документацију за део реке Деспотовице који је атрактиван за грађане и који пролази поред стадиона, хале, базена, где ћемо покушати да са једним новим приступом улепшамо цео део и повећамо безбедност свих грађана.“