ДогађајиДиректор и представници ЈВП “Србијаводе” са градоначелником Смедерева о актуелним и потенцијалним пројектима из области водопривреде

16.09.2021.

На радном састанку одржаном у Градској управи града Смедерева говорило се о актуелним и потенцијалним пројектима из области водопривреде, одржавања система одбране од поплава као и стању водних објеката на територији Града Смедерева.

Након састанка извршен је обилазак зaштитног система “Марина” (старо корито реке Језаве) и обалотврде на десној обали реке Дунав на потесу стара лука - веслачки клуб као и веслачки клуб - балон сала.

Истакнута је важност система одбране од поплава на овом водном продучју, а представници Градске управе Града Смедерева указали су на потребне санације водних објеката које би се реализовале у координацији са ЈВП “Србијаводе”.