ДогађајиАктуелнo хидролошко упозорење РХМЗ-а у складу са очекиваним обилним падавинама

16.07.2021.

У скаду са најавама РХМЗ-а и упозорењем на очекиване временске непогоде са пљусковима и великом количином падавина на територији Републике Србије у периоду од 16.07. до 19.07.2021. године стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна водопривредна предузећа прате хидролошка упозорења, промене нивоа водостаја, као и промене стања на одбрамбеним линијама са посебним освртом на критичне тачке, одржавају контакт са штабовима локалних самоуправа у циљу превентивног деловања и правовременог реаговања у случају наиласка бујичних поплава. Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.

Што се тиче водостаја на великим водотоковима на територији Србије, које су издате од стране Републичког хидрометеоролошког завода, најављују благи пораст водостаја на рекама Дунав, Сава и Велика Морава у наредним данима.

Водостаји на Дунаву и Тиси су у домену средње ниских, а на Сави и Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.