ДогађајиПредставници ЈВП „Србијаводе“ учествовали на панелу „Управљање водом- одржива решења за најважнији ресурс“

17.06.2021.

У оквиру Sustainability Foruma одржаном током Недеље одрживости, који је организован од стране Coca-Cola HBC, одржане су панел дискусије током којих су учесници имали прилику да изнесу своја мишљења, као и предлоге решења за нека од најважнијих питања данашњице.

Панел „Управљање водом- одржива решења за најважнији ресурс“ био је је посвећен одрживом управљању водама са циљем да се истакне да је брига о води наш заједнички задатак без изузетака и одлагања. Током панела говорило се о неопходности санације оштећених, али и чувања заштићених водних подручја.

Као најважнији закључци панела издвојили су се потреба да свако у свом домену води рачуна на који начин може допринети очувању животне средине, посебно водних ресурса, важност сарадње са државним партнерима и локалним заједницама, важност очувања заштићених подручја као природних ресурса, подреба санације оштећених подручја, међусобна сарадња са невладиним организацијама, виши ниво едукације и подизање свести у јавности, као и заједнички пројекти и иницијативе.

Како се због пораста броја становника, убрзане индустријализације, загађивања и климатских промена залихе питке воде смањују не само код нас, већ и у целом свету, веома је важно да компаније које користе воду као један од битнијих ресурса за своје пословање, раде на смањењу потрошње воде у свим процесима и на имплементацији и одржавању стандарда за управљање водним ресурсима.

Неопходно је пронаћи системско решење кроз конкретне пројекте и иницијативе, јер само одговорним понашањем можемо очувати овај драгоцени ресурс и унапредити квалитет живота.