ДогађајиПревентивне мере за одбрану од поплава у складу са најављеним хидрометеоролошким прогнозама

19.06.2021.

У складу са метеоролошким и хидролошким упозорењем Републичког хидрометеоролошког завода о очекиваним краткотрајним непогодама праћених обилнијим пљусковима у суботу 19.06, на подручју источне и југоисточне Србије ЈВП “Србијаводе” и надлежна водоприбредна предузећа ће пратитити водостаје и стање на терену, бити у контакту са Штабовима локалних самоуправа, на подручјима где су евидентирана критична места, уколико буде потребно биће ангажовано додатно људство и механизација, све у циљу спречавања плављења подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката.

Високе бране које су у систему ЈВП “Србијаводе” за одбрану од поплава у обавези су да припреме простор за пријем новог поплавног таласа у складу са наведеним прогнозама РХМЗ-а.

Приоритет је предузимање свих превентивних мера у циљу одбране од поплава.