ДогађајиАктуелне хидролошке прогнозе РХМЗ-а у складу са очекиваним обилним падавинама

16.05.2021.

У скаду са Метеоролошким упозорењем РХМЗ-а на краткотрајне временске непогоде и обилније пљускове за 17.05. стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежна водопривредна предузећа прате хидролошка упозорења, промене нивоа водостаја, као и промене стања на одбрамбеним линијама, одржавају контакт са штабовима локалних самоуправа у циљу правовременог реаговања и спречавања плављења штићених подручја.

Високе бране које су у систему ЈВП ”Србијаводе” припремиће простор за пријем поплавног таласа у складу са горе наведеним погнозама РХМЗ-а.

Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.

Што се тиче водостаја на великим водотоковима на територији Србије, које су издате од стране Републичког хидрометеоролошког завода, најављују благи пораст Дунава, благо опадање и стагнацију Саве и Јужне Мораве у наредним данима.

Водостаји на Дунаву, Тиси и Сави су у домену средње ниских, а на Великој Морави у домену ниских вредности за ово доба године.