ДогађајиАктуелне хидролошке прогнозе РХМЗ-а у складу са очекиваним падавинама

15.12.2022.

У складу са најавама РХМЗ-а и упозорењем на велике количине падавина на територији Републике Србије које се очекују између 15. и 17. децембра, на Јужној Морави код х.с. Мојсиње у наредних 48 сати водостаји ће бити у већем порасту и кретаће се између граница редовне и ванредне одбране од поплава, док ће на Ибру код х.с. Рашка водостај бити у порасту и достићи ће границу редовне одбране од поплава.

Сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2022. годину, придржавају се својих обавеза у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава за 2022. годину.

Службе ЈВП „Србијаводе” и надлежна водопривредна предузећа прате развој ситуације на подручјима где су евидентирана критична места и подручјима где су у току санациони радови. По потреби биће ангажовано додатно људство и механизација, у циљу спречавања плављења подручја и угрожавања заштитних водних објеката. Приоритет је правовремено предузимање превентивних мера.