ДогађајиОдржана 25. редовна седница Међународне комисије за заштиту реке Дунав у Бечу

14.12.2022.

25. Редовна седница Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) одржана је 13. и 14. децембра у Бечу.

Поред шефова делегација и представника 14 држава чланица комисије, испред делегације Републике Србије учествовали су представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈВП „Србијаводе“.

Редовну седницу отворио је председник ICPDR-а, господин Роберт-Еуген Сзеп и пожелео добродошлицу посматрачима и гостима. На самом почетку он се осврнуо на резултате Министарског састанка који је одржан у фебруару 2022. године на ком су усвојена два кључна документа- ажурирани Планови управљања за слив реке Дунав. Плановима управљања утврђене су мере за наредних шест година у циљу чистије, здравије и безбедније воде у којој ће сви моћи да уживају.

Поред тога, Дунавска декларација, коју је усвојена на овом састанку, пружа јасне смернице у областима рада ове комисије, али и изражава јасну посвећеност спровођењу мера, које су наведене у оба плана за слив реке Дунав.

Након уводног дела председавајући експертских група осврнули су се на спроведене активности у претходном периоду и представили активности за наредни период.

Од свог оснивања 1998. године, ICPDR је израстао у једно од највећих и најактивнијих међународних тела за управљање реком Дунав и њеним сливом, укључујући притоке и подземне воде. Комисија делује усвајањем препорука за побољшање квалитета воде, развојем механизама за контролу поплава и акцидената, договарењем стандарда у области емисија, као и обезбеђивањем да се све то нађе у националном законодавству и примени у земљама слива. У складу са тим, Република Србија, као пуноправни члан, кроз рад надлежних министарстава и организација улаже напоре да у оквиру доношења и спровођења закона и подзаконских аката, допринесе заједничком циљу- одрживом и интегралном управљању водама.

Такође, важно је напоменути да нас у наредној години очекује озбиљан задатак, будући да Република Србија узима својство председавајућег.