ДогађајиОдржана 24. Редовна седница Међународне комисије за заштиту реке Дунав

15.12.2021.

24. Редовна седница Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) одржана је 14. и 15. децембра путем видео конференције.

Испред Делегације Републике Србије учествовали су представници ЈВП „Србијаводе“, Министарства пољопривреде , шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде, Института за водопровреду „Јарослав Черни“ и ЈВП „Воде Војводине“, поред представника држава чланица комисије.

Седницу је отворио председник ICPDR-a г-дин Момчило Благојевић и у затвореном делу састанка осврнуо се на кратак преглед активности у претходном периоду. У овом делу састанка разматрана су општа питања – усвајање дневног реда, усвајање записника са претходног састанка, као и расподела буџета за наредну годину. Такође, изабран је и нови председник ICPDR-a за следећу годину – г-дин Роберт Еуген из Румуније.

Након истека мандата садашњем извршном секретару ICPDR-a Ивану Завадском изабран је нови извршни секретар – Биргит Фогел.

У наставку седнице представљене су активности и извештаји експертских група у оквиру ове организације за 2021. годину, као и планиране активности група за наредни период.

Експертска група за учешће јавности презентовала је све активности на којима је учествовала као што су Дан Дунава, дисеминација резултата JDS4, учествовање на радионицама организованих од стране ICPDR-а. Изабран је и мото за обележавање Дана Дунава за 2022. годину који ће бити исти као и у овој години „Откријте Дунав“.

Међународна сарадња у области вода има велики значај с обзиром на то да већина водотокова на територији Републике Србије има међународни карактер. ЈВП „Србијаводе“ активно учествује у међународној сарадњи и у координацији са осталим државама које припадају сливу реке Дунав и у оквиру своје делегације Републике Србије има своје представнике у готово свим експертским групама ове организације и равноправно учествују у свим активностима.